OFERTA STAŁEJ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Umowa o stałą obsługę prawną daje Państwu, a przede wszystkim przedsiębiorcom, najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Państwa Firmy.

Korzyści:
• niższe koszty usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowych,
• możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
• łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, e-mailem, itp.),
• możliwość ustalenia regularnych wizyt prawnika w firmie w określonych dniach tygodnia,
• lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług,
• udzielanie informacji o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności danego przedsiębiorcy,
• opracowywanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.
Kancelaria współpracuje z firmą zajmującą się kompleksową obsługą pracodawców w zakresie spraw pracowniczych (prowadzenie dokumentacji, badania lekarskie, szkolenia), BHP i wszelkich związanych z tym zagadnień, a zatem również od tej strony zapewnia profesjonalną pomoc specjalistów w ramach jednej stałej umowy o obsługę prawną.

Scroll to Top