Oferta kancelarii

Nasza oferta to kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek prawa handlowego a także jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji:

 • prowadzenie spraw rodzinnych – o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa i inne;
 • prowadzenie spraw cywilnych – w tym o zapłatę, o waloryzację (kaucji mieszkaniowych, polis ubezpieczeniowych), obrona przed roszczeniami cywilnymi osób trzecich;
 • prowadzenie spraw gospodarczych;
 • prowadzenie spraw karnych i wykroczeniowych, w tym objętych ściganiem listami gończymi;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody;
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych oraz obrona przed egzekucją należności przez wierzycieli;
 • prowadzenie spraw przed sądami i urzędami;
 • windykacja wierzytelności;
 • ekspertyzy i opinie prawne;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów i kontraktów handlowych;
 • rejestracja przedsiębiorców (oraz zmian) w Krajowym Rejestrze Sądowym i w innych ewidencjach;
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych;
Prowadzimy sprawy rodzinne, cywilne i karne osób przebywających poza granicami kraju. Udzielamy konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
Scroll to Top